Ustavni sud zabranio Milanoviću najavljenu kandidaturu za predsjednika Vlade

Iako je ostalo otvorenih pitanja, u jednom je Ustavni sud bio jasan, Milanović je prekršio Ustav! Hoće li Milanović izigrati odluku Ustavnog suda vidjet ćemo uskoro. Poznavajući Milanovića sigurni smo kako se divljanje i vrijeđanje nastavlja. U nastavku je cjelovito Upozorenje koje je donio Ustavni sud.

UPOZORENJE
u povodu izjave Predsjednika Republike Hrvatske g. Zorana Milanovića da će
se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor raspisanima odlukom
Predsjednika Republike Hrvatske od 15. ožujka 2024.

 1. Ustavni sud razmotrio je na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. izjavu
  Predsjednika Republike Hrvatske g. Zorana Milanovića danu na konferenciji za
  novinare 15. ožujka 2024. da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski
  sabor koji će se održati 17. travnja 2024. kao “neovisni i nestranački” kandidat na
  kandidacijskoj listi političke stranke Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP). Na
  svojoj Facebook stranici 15. ožujka 2024., što su prenijeli mediji, najavio je da će
  nakon izborne pobjede odstupiti sa svoje dužnosti Predsjednika Republike, a do
  preuzimanja nove dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske nastavljat će
  obnašati svoju dužnost Predsjednika Republike.
  Ustavni sud razmotrio je i izjave Predsjednika Republike dane na njegovoj Facebook
  stranici 17. ožujka 2024. da će “ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li
  ostati na listi SDP-a” što su također prenijeli mediji (npr. Jutarnji list, Večernji list,
  www.dnevnik.hr itd.)
 2. Ustavni sud dužan je pravodobno upozoriti sva tijela koja na bilo koji način
  sudjeluju u izbornom procesu, kao i sve sudionike izbornog procesa, na neposrednu
  odgovornost za odluke koje donose. Te odluke moraju biti usklađene s temeljnim
  vrednotama hrvatske ustavne države.
 3. Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u
  zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost
  državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike
  Hrvatske (članak 94. Ustava). Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih
  snaga Republike Hrvatske (članak 100. stavak 1. Ustava). Predsjednik Republike
  raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, te povjerava
  mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u
  Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika
  (članak 98. alineje 1. i 3. Ustava).
  Članak 96. Ustava propisuje da Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu
  drugu javnu ili profesionalnu dužnost, te da nakon izbora podnosi ostavku na
  članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor. Predsjednik
  Republike nestranačka je osoba i dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u
  političkim aktivnostima nijedne političke stranke, što isključuje bilo kakvu mogućnost
  da Predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude
  kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika
  Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji.
 4. Kandidiranje Predsjednika Republike, dok obnaša tu dužnost, na listi bilo koje
  političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te njegovo
  isticanje njega kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Hrvatske ili neku
  drugu javnu ili profesionalnu dužnost, nespojivo je s njegovim ustavnim položajem i
  ovlastima, te načelom diobe vlasti (članak 4. Ustava).
 5. Ako se, polazeći od njegovih izjava, Predsjednik Republike za vrijeme
  obnašanja te dužnosti kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ili istupa u
  javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, mora odmah podnijeti ostavku
  predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika
  Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora (članak 97. stavak
 6. Ustava). Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60
  dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike (članak 97.
  stavak 5. Ustava).
  U slučaju ostavke Predsjednika Republike i preuzimanja dužnosti privremenog
  predsjednika Republike, privremeni predsjednik Republike ne može istodobno, uz
  obnašanje te dužnosti, biti i kandidat za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
 7. Ustavni sud također podsjeća da odgovornost za pravne posljedice
  ustavnopravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji. Svako djelovanje
  odnosno ponašanje Predsjednika Republike Hrvatske protivno navedenim ustavnim
  zabranama i zahtjevima suprotno je Ustavu.
  Imajući u vidu nastalu ustavnopravnu situaciju, Ustavni sud naglašava da će cijeli
  izborni proces ovih parlamentarnih izbora, od njihovog raspisivanja do proteka roka iz
  članka 90. u vezi s člankom 88. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
  Hrvatske, biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda. Ako utvrdi da sudionici u
  izborima postupaju protivno Ustavu ili zakonu, Ustavni sud koristit će se svojim
  ovlastima iz članka 89. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, od
  obavještavanja javnosti do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka,
  počevši od kandidacijskog postupka pa nadalje.
 8. Ustavni sud poziva Predsjednika Republike i političku stranku
  Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) da, sukladno ovom Upozorenju, odmah
  prestanu s aktivnostima koje su suprotne Ustavu, a Državno izborno povjerenstvo
  Republike Hrvatske da sukladno svojim ovlastima osigura održavanje izbornog
  procesa u skladu s Ustavom, zakonima i svojim obvezatnim uputama, uvažavajući
  stajališta iz ovog Upozorenja.
  PR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *